Nga Kōrero ā te Tumuaki

A Word from our School Leaders

Welcome to our Maungatapu School website. Maungatapu School is a medium-sized urban school located on the Maungatapu peninsula with a roll in the range of 500-570 students.

Ngā mihi nui ki a koutou katoa.
Nau mai, haere mai ki te kura o Maungatapu

Welcome to Maungatapu School. We are a proud school with a rich history that centres its learning programmes around positive relationships. It is imperative that we get to know you and your child so that we can do everything we can to assist our children in reaching their utmost potential. It is equally important to provide a learning environment that is positive, caring and safe for all children.

People are the most valuable resource in any school. We are really fortunate to have an excellent teaching team who are passionate in ensuring our Maungatapu School children achieve success academically, socially, culturally and emotionally.

Kī mai ki āhau, he aha te mea nui o te aō? Māku e kī atu he tāngata, he tāngata, he tāngata.
If you were to ask me what is the greatest gift in this world? The answer would be “It is people, it is people, it is people’’.

We cater for children in both Rūmaki (Māori language immersion) and Aūraki (Mainstream) education in a positive and inclusive school environment. This allows children the opportunity to engage in a wide range of learning opportunities.

We have a very successful Board of Trustees that provides effective governance to allow for improved student outcomes.

I look forward to meeting with you and your child and welcome any new families to visit our wonderful school. Maungatapu Primary School is a great place to learn for everyone.

Tane Bennett, Principal


Kia ora Koutou

Sandra Portegys Deputy Principal Maungatapu School

My name is Sandra Portegys and I am the Deputy Principal of Maungatapu School. I came to Maungatapu School at the beginning of 2013. I have worked in a variety of schools in Tauranga and Rotorua during my career. I have taught all levels in the Primary sector (New Entrants to Year 8) and held a variety of positions including classroom teacher, team leader, SENCo, Deputy Principal, RTLB Cluster Manager and Principal.

I have a passion for education and believe that all children have the ability to progress their learning, and this can look different for each child.

My current role includes supporting the pastoral care for students and leading learning in the school. Please do not hesitate to contact me if you have any questions about your child’s learning at Maungatapu School sandra@maungatapu.school.nz.

Noho ora mai

Sandra Portegys, Deputy Principal


Tēnā koutou katoa

Taku wehi, taku whakatiketike!
Pūwhāriki, takoto!
He maiaorere ki te ao tūroa!
I te nui, a Te Ahi
I te nui, Āti Hē!

E ora ai te reo, whangāia ki ngā tāonga tuku ihoE hīhiri ai te tamaiti, e puta ki waho ki tōna taiao, ki reira romiromi ai i te hirikapo, te ihomatua!

Kua hoki mai ki taku tūrangawaewae, ki aku hapū, ki taku iwi. Nōku te maringanui te tū hai Pouarataki mō Te Pūwhāriki, hai Tumuaki Hāpai mō te kura whānui o Maungatapu. Ko ōku whēakoranga nō Te Kohanga Reo, Te Aho Matua, Kura Kaupapa Māori, Wharekura. Mātua rā, te aronga ko te mātauranga Māori. Whakaihiihi katoa nei au, te noho tahi ki wā tātau tamariki mokopuna me ngā whānau o te wā kāinga nei.

Teraania Ormsby-Teki, Pouarataki Assistant Principal.