NGĀ PŪMANAWA – UARATANGAE tūhura ana
Discovering
E pakari ana
Progressing
E whakahāngai ana
Applying
E rere ana!
Ready to Fly!
HE TAMAITI ATAWHAI
‘The quality of being friendly, generous, and considerate.’
Kai te kitea, kai te rongohia te tamaiti nei i te atawhaitanga o wāna hoa, o wāna pia.
 
E ako tonu ana he aha pea ngā āhuatanga o tēnei pūmanawa.
E ako tonu ana ki te tū hai tamaiti atawhai ki wētahi atu.
 
E āhei ana ki te whakamārama i te tikanga o te atawhai ki wētahi atu i ngā wā e tika ana.
He tauira pai e whakaatu mai ana i ngā pūmanwa atawhai ki a anō, ki wētahi atu anō hoki.
 
He tamaiti atawhai i te nuinga o te wā.
Ko ia tētahi tamaiti, e whakatinana ana i ngā uaratanga me ngā pūkenga e tika ai te kii, he ihopūmanawa o te tangata atawhai ki ngā tamariki, ki ngā pakeke, ki te katoa.
 
E whakaae ana rā te katoa ki tēnei whakaaro nui.
HE TAMAITI WHAI WHAKAARO
The ability to assess
and initiate things independently.’
E ako ana he aha rā te tikanga o te whai whakaaro, mōna anō te take.Kai te kitea tōna kaha ki te whai whakaaro mōna anō, mō wētahi atu anō hoki.He tauira pai o te tamaiti e whai whakaaro ana mōna anō te take me te kore akiaki i tētahi atu.Kai a ia ngā pūkenga me te āheinga ki te whai whakaaro, ahakoa te horopaki, ahakoa te take.
 
E whai whakaaro ana hai rautaki whakaea, hai tautohu take.
 
HE TAMAITI WAEWAE KAPUA
‘Willing to take risks or to try out new methods, ideas, or experiences.’
E puta tonu ana i tōna rua, i tōna wāhi haumarumaru.E aro atu ana ki wētahi horopaki hou, ki wētahi mahi/ngohe hou.E puta ana ki waho i tōna taiao haumarumaru, hai whakamātatau i wōna waewae kapua.He tauira waewae kapua, i te ao, i te pō.
 
He autaia, he taiki ngāpara.
 
E ngākaunui ana ki ngā aronga hou, ki ngā wero hou me wōna āheinga hou.
HE TAMAITI MANAWAROA
‘Persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success.’
E ako ana ki te tautohu i ngā wā e tika ana kia manawaroa te ū.E taunga ana ki ngā piki me ngā heke me te kore tūohu.  Haere tonu ake, haere tonu ake.
 
E mārama ana, e angitū ai a ia, me manawaroa te ū.
He tauira pai e whakaatu mai ana, kia manawaroa te ū ki ngā kaupapa huhua kai mua i a ia, kai mua rānei i wētahi atu.
 
Kua angitū te tamaiti nei, he kaha nō tōna manwaroa.
Ko ia tētahi tamaiti, e whakatinana ana i ngā uaratanga me ngā pūkenga e tika ai te kii, he ihopūmanawa o te manawa piharau, o te tangata manawaroa
 
E mārama kehokeho ana ko te manawaroa te tino tūāpapa o te angitū.
HE TAMAITI MAHI TAHI
‘Work jointly on an activity or project.’
E ako ana ki te manaaki i tēnā, i tēnā o tana rōpū ako, i waenganui rānei i wōna pia.E āhei ana ki te mahi ā rōpū me te mārama ki ngā uaratanga e tika ana kia whaihua ai te rōpū katoa.He tauira e taunga ana ki te mahi ā rōpū, ki te āta whakarongo ki ngā whakaaro o wētahi atu me te manaaki i te nuinga, atu i a ia.Ko ia tētahi tamaiti, e whakatinana ana i ngā uaratanga me ngā pūkenga e tika ai te kii, he ihopūmanawa o te mahi tahi.